SẢN PHẨM ĐANG KHUYẾN MÃI

-41%
 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 6W SDGT506 / SDGT 506 / DGT506 / DGT 506 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 6W SDGT506 / SDGT 506 / DGT506 / DGT 506
57,100₫ 96,000₫
-43%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W SDGT509 / SDGT 509 / DGT509 / DGT 509 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W SDGT509 / SDGT 509 / DGT509 / DGT 509
71,900₫ 126,000₫
-42%
 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 12W SDGT512 / SDGT 512 / DGT512 / DST 512 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 12W SDGT512 / SDGT 512 / DGT512 / DST 512
86,500₫ 150,000₫
-41%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 15W SDGT515 / SDGT 515 / DGT515 / DGT 515 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 15W SDGT515 / SDGT 515 / DGT515 / DGT 515
107,000₫ 180,000₫
-41%
 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 18W SDGT518 / SDGT 518 / DGT518 / DGT 518 ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN DUHAL 18W SDGT518 / SDGT 518 / DGT518 / DGT 518
117,000₫ 198,000₫
-30%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 6W - SDMT006 / SDMT 006 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 6W - SDMT006 / SDMT 006
73,000₫ 105,000₫
-33%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 9W - SDMT0091 / SDMT 0091 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 9W - SDMT0091 / SDMT 0091
95,000₫ 141,000₫
-30%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 12W - SDMT0121 / SDMT 0121 ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 (BA) MÀU DUHAL 12W - SDMT0121 / SDMT 0121
120,000₫ 172,000₫
-46%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W - SDPT209 / SDPT 209 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W - SDPT209 / SDPT 209
71,900₫ 132,000₫
-40%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 12W - SDPT212 / SDPT 212 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 12W - SDPT212 / SDPT 212
99,000₫ 165,000₫
-20%
 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 18W SDGC518 / SDGC 518 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 18W SDGC518 / SDGC 518
175,000₫ 219,000₫
-20%
 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 18W SDGB518 / SDGB 518 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 18W SDGB518 / SDGB 518
191,000₫ 239,000₫
-20%
 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 24W SDGC524 / SDGC 524 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 24W SDGC524 / SDGC 524
285,000₫ 356,000₫
-20%
 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 24W SDGB524 ĐÈN LED ỐP TRẦN DUHAL 24W SDGB524
287,000₫ 358,000₫
-31%
 ĐÈN LED DÂY DUHAL ÁNH SÁNG VÀNG LDV01 ĐÈN LED DÂY DUHAL ÁNH SÁNG VÀNG LDV01
54,900₫ 79,000₫
-45%
 ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT ỐP TRẦN DUHAL SDLD840 / SDLD 840 ( 1M2 / 40W ) ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT ỐP TRẦN DUHAL SDLD840 / SDLD 840 ( 1M2 / 40W )
180,000₫ 326,000₫
-30%
 BÓNG ĐÈN TUÝP LED 20W DUHAL SDH120 / 1M2 BÓNG ĐÈN TUÝP LED 20W DUHAL SDH120 / 1M2
62,000₫ 88,000₫
-30%
 ĐÈN TUÝP LED DUHAL SDHD118 ( 1m2, 18W ) ĐÈN TUÝP LED DUHAL SDHD118 ( 1m2, 18W )
81,000₫ 116,000₫
-22%
 BÓNG LED BÚP 9W DUHAL SBNL579 BÓNG LED BÚP 9W DUHAL SBNL579
45,000₫ 58,000₫
 BÓNG ĐÈN TRỤ LED 40W DUHAL SBNL840 BÓNG ĐÈN TRỤ LED 40W DUHAL SBNL840
209,000₫