ĐÈN LED RỌI ĐIỂM, CHIẾU ĐIỂM CẮM CỎ SÂN VƯỜN DUHAL