ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL

-42%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 6W KDGT506 / KDGT 506 / DGT506  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 6W KDGT506 / KDGT 506 / DGT506
55,900₫ 96,000₫
-41%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W KDGT509 / KDGT 509 / DGT509  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 9W KDGT509 / KDGT 509 / DGT509
69,900₫ 119,000₫
-44%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 12W KDGT512 / KDGT 512 / DGT512  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 12W KDGT512 / KDGT 512 / DGT512
86,900₫ 154,000₫
-42%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 15W KDGT515 / KDGT 515 / DGT515  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 15W KDGT515 / KDGT 515 / DGT515
107,900₫ 185,000₫
-41%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 18W KDGT518 / KDGT 518 / DGT518  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL 18W KDGT518 / KDGT 518 / DGT518
118,900₫ 203,000₫
-36%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 6W KDMT0061 / KDMT 0061  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 6W KDMT0061 / KDMT 0061
73,000₫ 114,000₫
-46%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 9W KDMT0091 / KDMT 0091  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 9W KDMT0091 / KDMT 0091
83,900₫ 155,000₫
-45%
 ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 12W KDMT0121 / KDMT 0121  ĐÈN LED ÂM TRẦN DUHAL ĐỔI MÀU 12W KDMT0121 / KDMT 0121
104,500₫ 189,000₫