MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP DUHAL

 máng đèn duhal 6 tấc 0,6m 9w LTF109  máng đèn duhal 6 tấc 0,6m 9w LTF109
175,000₫
 máng đèn duhal 1m2 18w  LTF118  máng đèn duhal 1m2 18w  LTF118
205,000₫
 máng đèn duhal 6 tấc 0,6m 9w TTF109  máng đèn duhal 6 tấc 0,6m 9w TTF109
224,000₫
 máng đèn duhal 1m2 18w TTF118  máng đèn duhal 1m2 18w TTF118
237,000₫
 MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP DUHAL  MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP DUHAL
273,000₫
 máng đèn đôi duhal 1m2 2x18w LTF218  máng đèn đôi duhal 1m2 2x18w LTF218
340,000₫
 máng đèn đôi duhal 2x18w TTF218  máng đèn đôi duhal 2x18w TTF218
542,000₫